Tiếng Anh tổng quát
Bạn đang tìm kiếm thực hành ngôn ngữ thêm?
Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy một loạt các hoạt động thực hành đọc, nghe và ngôn ngữ cho tất cả các cấp độ từ người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A1) đến nâng cao (CEFR cấp độ C1). Có video, âm thanh, bài báo, câu chuyện và trò chơi.
Bạn sẽ nâng cao kiến thức về tiếng Anh hàng ngày và ngôn ngữ bạn cần để giao tiếp xã hội. Bạn cũng sẽ phát triển kỹ năng hiểu và xây dựng vốn từ vựng của mình.
Chọn một phần
Movie
Bạn có thích xem video YouTube bằng tiếng Anh không? Xem các video của chúng tôi được lựa chọn đặc biệt dành cho người học tiếng Anh ở trình độ mới bắt đầu và nâng cao
Music
Bạn có muốn nghe những bản NHẠC hấp dẫn và thú vị về nhiều chủ đề không? Nghe bản ghi âm cho người mới bắt đầu và trình độ nâng cao