Ngữ pháp
Thực hành ngữ pháp tiếng Anh của bạn với các giải thích ngữ pháp rõ ràng và các bài tập thực hành để kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Tất cả người học, bất kể trình độ của họ, đều có thắc mắc và nghi ngờ về ngữ pháp khi học tiếng Anh và hướng dẫn này giúp giải thích các thì của động từ và các quy tắc ngữ pháp một cách rõ ràng và đơn giản.
Chọn cấp độ của bạn, từ sơ cấp đến nâng cao và bắt đầu học ngay hôm nay bằng cách đọc phần giải thích và làm bài tập. Bằng cách sửa đổi và thực hành ngữ pháp của mình, bạn sẽ tăng sự tự tin bằng tiếng Anh và cải thiện trình độ ngôn ngữ của mình.
Quyết định lĩnh vực ngữ pháp nào bạn cần trợ giúp hôm nay và chọn một điểm ngữ pháp để luyện tập. Khi bạn thực hiện các bài tập tương tác, bạn có thể thấy mình đã làm tốt như thế nào.
Luyện tập ít và thường xuyên là cách tốt nhất để cải thiện ngữ pháp của bạn, vì vậy hãy quay lại vào ngày mai để chọn một điểm ngữ pháp khác để luyện tập. Chúc may mắn!
Chọn một phần
Beginner To Pre-Intermediate

  • Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh (CEFR A1) hay sơ cấp (CEFR A2)?
  • Trong phần này, bạn có thể cải thiện ngữ pháp của mình với các bài học ngữ pháp rõ ràng và đơn giản của chúng tôi. Bắt đầu với một bài tập để kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Sau đó, đọc phần giải thích để nâng cao kiến thức ngữ pháp của bạn. Cuối cùng, kiểm tra lại sự hiểu biết của bạn để xem bạn đã tiến bộ chưa
  • Chọn một điểm ngữ pháp và bắt đầu cải thiện ngữ pháp của bạn ngay hôm nay. Chúc may mắn!
Intermediate To Upper-Intermediate

  • Bạn có phải là người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp (CEFR trình độ B1) hoặc trên trung cấp (CEFR trình độ B2) không?
  • Trong phần này, bạn có thể cải thiện ngữ pháp của mình với các bài học ngữ pháp rõ ràng và đơn giản của chúng tôi. Bắt đầu với một bài tập để kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Sau đó, đọc phần giải thích để nâng cao kiến thức ngữ pháp của bạn. Cuối cùng, kiểm tra lại sự hiểu biết của bạn để xem bạn đã tiến bộ chưa
  • Chọn một điểm ngữ pháp và bắt đầu cải thiện ngữ pháp của bạn ngay hôm nay. Chúc may mắn!