IELTS
IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) là bài kiểm tra tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhất cho giáo dục đại học và di cư quốc tế trên thế giới. Bảy khóa học này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết và thực hành để tối đa hóa điểm số của bạn.
Tổng quan
Trong mỗi trong số bốn khóa học, bạn sẽ tìm thấy:
  • Giải thích đầy đủ về từng phần của bài kiểm tra và những gì bạn cần làm để đạt được điểm cao
  • Mô tả các tiêu chí đánh giá thể hiện những gì giám khảo đang tìm kiếm
  • Phương pháp tiếp cận bài kiểm tra và thực hành được hướng dẫn từng bước để hỗ trợ bạn giải quyết nhiều câu hỏi kiểm tra khác nhau
  • Mẹo và chiến lược để luyện thi thành công và cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn ở cả bốn kỹ năng
  • Thực hành các bài kiểm tra để giúp bạn biết những gì mong đợi vào ngày thi
Chọn một khóa học