Kỹ năng
Tại đây, bạn có thể tìm thấy các tài liệu và hoạt động thực hành để cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh của mình. Nâng cao kỹ năng sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn để có thể học tập tốt, thăng tiến trong công việc và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh khi rảnh rỗi.
Làm thế nào để cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn
Để xây dựng vốn từ vựng và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn, thực hành và nghiên cứu là điều cần thiết. Làm việc thông qua các hoạt động thực hành và thường xuyên xem lại ngôn ngữ mới mà bạn học có thể giúp bạn tăng tốc kiến thức và hiểu biết về tiếng Anh.
Tham gia khóa học tự học trực tuyến
Bạn có thể truy cập không giới hạn vào các hoạt động và tài liệu học tập hữu ích khi đăng ký LearnEnglish Select – một cách học tiếng Anh trực tuyến, linh hoạt.
  • Học theo tốc độ của riêng bạn
  • Truy cập các bài học bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn, miễn là bạn muốn
  • Nhận nội dung mới độc quyền mỗi tháng
  • Cải thiện trình độ tiếng Anh thương mại của bạn cho các cơ hội nghề nghiệp mới
Để theo dõi nhanh việc học tiếng Anh của bạn, chỉ cần chọn một gói và đăng ký ngay hôm nay
Chọn kỹ năng bạn muốn thực hành ngay hôm nay và cải thiện tiếng Anh của bạn theo tốc độ của riêng bạn, bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn
Nghe
Tại đây bạn có thể tìm thấy các hoạt động để thực hành kỹ năng nghe của mình. Nghe sẽ giúp bạn cải thiện sự hiểu biết của bạn về ngôn ngữ và cách phát âm của bạn
Nói
Tại đây bạn có thể tìm thấy các hoạt động để thực hành kỹ năng nói của mình. Bạn có thể cải thiện khả năng nói của mình bằng cách để ý ngôn ngữ chúng tôi sử dụng trong các tình huống khác nhau và thực hành các cụm từ hữu ích
Đọc
Tại đây bạn có thể tìm thấy các hoạt động để thực hành kỹ năng đọc của mình. Đọc sẽ giúp bạn nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ và xây dựng vốn từ vựng của bạn
Viết
Tại đây bạn có thể tìm thấy các hoạt động để thực hành kỹ năng viết của mình. Bạn có thể cải thiện bài viết của mình bằng cách hiểu các văn bản mẫu và cách chúng được cấu trúc