Từ vựng
Bạn có cần học từ mới để hiểu và diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Anh không?
Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các hoạt động giúp bạn học nghĩa, cách phát âm và đánh vần các từ mới. Học từ vựng sẽ giúp bạn nâng cao trình độ ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. Các trang được sắp xếp theo chủ đề và bao gồm các bài tập tương tác để giúp bạn học và ghi nhớ từ mới.
Chọn cấp độ của bạn để thực hành vốn từ vựng của bạn
Beginner To Pre-Intermediate

  • Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh (CEFR cấp độ A1) hay sơ cấp (CEFR cấp độ A2)?
  • Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các hoạt động giúp bạn học nghĩa, cách phát âm và đánh vần các từ mới. Học từ vựng sẽ giúp bạn nâng cao trình độ ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. Các trang được sắp xếp theo chủ đề và bao gồm các bài tập tương tác để giúp bạn học và ghi nhớ từ mới.
Intermediate To Upper-Intermediate

  • Bạn có phải là người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp (CEFR trình độ B1) hoặc trên trung cấp (CEFR trình độ B2) không?
  • Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các hoạt động giúp bạn học nghĩa, cách phát âm và đánh vần các từ mới. Học từ vựng sẽ giúp bạn nâng cao trình độ ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. Các trang được sắp xếp theo chủ đề và bao gồm các bài tập tương tác để giúp bạn học và ghi nhớ từ mới.